Pusat Sumber Sekolah Kolej.Tunku.Kurshiah

Pendidikan Sepanjang Hayat

Objektif

PSS aras 2

OBJEKTIF PSS

-    Meningkatkan mutu  pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik.

-    Menggalakkan murid dan guru menggunakan pelbagai kemudahan
pengajaran dan pembelajaran

-    Menggalakkan tabiat membaca menerusi program NILAM dan program membaca yang seumpamanya melalui penggunaan bahan di pusat sumber

-    Membantu guru dan murid dalam menggunakan pelbagai teknologi pendidikan yang terkini

-    Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai untuk keperluan warga sekolah

-    Melatih warga sekolah menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat rujukan serta menggunakan hardware dan software

-    Mewujudkan budaya membaca, budaya ilmu dan pendidikan sepanjang hayat

Piagam Pelanggan

1. Menyediakan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran
Yang Diurus Dengan Sistematik

2. Menyediakan Perkhidmatan Yang Terbaik Dengan
Pengawas Perpustakaan Yang Terlatih, Komited Dan Dedikasi.

3. Mengadakan Alat-Alat Elektronik Untuk Memenuhi
Keperluan Pelajar Menuju Ke Era Baru.